Naar inhoud Naar navigatie

Tracking & Tracing

Wetgeving

De wetgeving rondom voedselveiligheid is de laatste jaren aangescherpt. Sinds januari 2005 zijn alle voedselproducerende bedrijven verplicht om over systemen en procedures te beschikken voor de tracering van voedingsmiddelen en ingrediënten.

 

Procedures

Van alle inkomende en uitgaande stromen van ingrediënten moet bekend zijn door wie ze zijn geleverd en aan wie ze zijn geleverd. Ook de strengere eisen met betrekking tot de declaratie van allergenen vereist een betere en betrouwbaardere traceerbaarheid.

 

Automatisering

Wij hebben een door onszelf ontwikkeld computerprogramma voor identificatie, registratie en administratie van producten en partijen. Dit betekent dat wij van elk product dat wij produceren de oorsprong kunnen achterhalen, maar ook precies weten aan wie wij het product geleverd hebben en wanneer.